Tilläggsavtal om energiön i Nordsjön har undertecknats

Bilden visar en av de konstgjorda energiöar som Danmark kommer att etablera som en del av den gröna omvandlingen av energisektorn. Bild: Energinet

Etablering och delägande av energiön sammanförs i ett anbud, den politiska majoriteten antar. Dansk Energi hoppas att ett gemensamt anbud innebär att projektet kommer byggs tidigare.

Energiön i Nordsjön tar förmodligen ett tekniskt steg framåt. Förlikningsgruppen bakom avtalet om energiön ingick i torsdags en överenskommelse om att ett totalt anbud måste genomföras för både byggprojektet och samägandet av 49,9 procent av ön där staten äger resten. 

Insamlingen av anbudet omfattar inte de havsbaserade vindkraftparker som ska leverera kraften.

Beslutet om ett enda anbud bör göra det lättare för de intresserade företagen att ingå konsortier och påbörja processen med att utarbeta detaljerade projektförslag. Det tas också emot positivt av Dansk Energi.

Fram till 2024 kommer det att vara Niras och Rambolls uppgift att kartlägga och undersöka marina däggdjur, fiskbestånd och fågelliv vid olika tider på året på de två energiöarna.

Mer specifikt är det Niras som kommer att genomföra miljöstudier på den kommande energiön i Nordsjön ca 80 kilometer från Jyllands västkust.