Norska Statkraft tecknar ett tioårigt avtal om vindkraft med Neste

Morska Statkrafts vindpark i Smola, Norge. Foto: Statkraft

Det norska energibolaget och den finska raffinaderigiganten måste göra Nestes produktion mer klimatvänlig genom ett elköpsavtal.

Statkraft och Neste har ingått ett elförsäljningsavtal, PPA, om nybyggd finsk vind, som ska hjälpa Neste att hålla utsläppen från produktionen av hållbart bränsle nere.

Elen kommer att produceras vid vindkraftparken Mastokangas, som för närvarande är under uppbyggnad i de finska kommunerna Brahestad och Siikajoki. Strömmen från vindkraftparken säljs vidare av Statkraft baserat på ett energiköpsavtal med Aquila Capital, som äger projektet.