Statkraft tecknar energiköpsavtal med Aquila Capital om två vindkraftparker i Finland

Aquila Capitals relation med Statkraft i Norden har pågått under många år, och det har resulterat i viktiga processer exempelvis Aquilas förvärv av Småkraft AS år 2015. Efter att ha tecknat sitt första avtal i Spanien tidigare i år, fortsätter Statkraft och Aquila Capital sitt samarbete genom att gå in på den finländska marknaden. Foto: Aquila Capital

Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, och Aquila Capital, en tysk förvaltare av investeringar inom förnybar energi, har tecknat sina första energiköpsavtal i Finland.

Dessa är långsiktiga köpeavtal från och med 2022 där Aquila Capital kommer att förse Statkraft med 100 procent grön el från två vindkraftparker till konkurrenskraftiga prisnivåer.

Viktiga processer

Vindkraftparkerna är för närvarande under uppbyggnad och förväntas stå färdiga i slutet av 2021 och början av 2022. När de är färdiga, kommer vindkraftparkerna att ha en total installerad kapacitet på 111,6 megawatt. När de väl är anslutna till elnätet, förväntas dessa anläggningar producera mer än 350 gigawatt vindkraft per år.

- Den kraft som vindkraftparkerna genererar kommer att användas för att förse våra industriella och kommersiella kunder med förnybar energi. Vi är stolta över att kunna uppfylla på de specifika kraven från köpare av förnybar energi. Avtalen med Aquila Capital gör att vi kan tillgodose dessa behov också i Finland, säger Arne Kolbeinstveit Wist, chef för Origination & Portföljförvaltning Norden på Statkraft.

- Vi är mycket glada över att ha tecknat dessa energiköpsavtal med vår långvarigt strategiska partner Statkraft. Med detta avtal kan vi fortsätta expansionen av förnybar energi i Finland, vilket stöder vår ambition att driva på energiomställningen, säger Lars Haavik, direktör för Power Markets Nordics på Aquila Capital.

Om Statkraft

Statkraft är ett internationellt ledande företag inom vattenkraft och Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solenergi och gasdriven kraft, samt levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag på energimarknaden. Statkraft har 4600 anställda i 18 länder.

Om Aquila Capital

Aquila Capital är ett investerings- och industriutvecklingsföretag som fokuserar på att generera och hantera viktiga tillgångar för sina kunders räkning. Genom att investera i ren energi och hållbar infrastruktur bidrar Aquila Capital till den globala energiomställningen och stärker grunden för världens infrastruktur. Företaget initierar, utvecklar och förvaltar dessa viktiga tillgångar under hela värdekedjan och livslängden. För närvarande förvaltar Aquila Capital cirka 13 miljarder euro för institutionella investerares räkning världen över. Företaget har cirka 600 anställda från 48 nationer som är verksamma på 15 kontor i 13 länder över hela världen.