Vestas erhåller order från Polen på totalt 50 megawatt

Redan för ett år sedan tog Sabowind Polska i drift ett av de tre Vestas V80 vindkraftverk. Dessa anläggningar som tidigare hade demonterats i Rheinland-Pfalz byggdes på tre enskilda platser med stark vind i centrala Polen. Foto: Sabowind

Beställningarna inkluderar leverans och installation av vindkraftsturbiner för Podlasek -projektet på 15 megawatt och Wólka Dobryńska -projektet på 35 megawatt.

Vestas har säkrat två order i Polen på totalt 50 megawatt. Beställningarna gjordes av ett joint venture mellan V-Ridium Power Group och KGAL.

Beställningarna inkluderar leverans och installation av turbiner för Podlasek -projektet på 15 megawatt och Wólka Dobryńska -projektet på 35 megawatt.

Projekten delades ut under den tredje polska energiauktionen. För båda projekten har också ett 30-årigt serviceavtal ingåtts med Vestas. Projekten förväntas bli färdiga under fjärde kvartalet 2022.