Danmark utökar energisamarbetet med tre nya länder

- Danmark står bara för 0,1 procent av de globala utsläppen. Våra ambitiösa klimatmål och gröna lösningar i Danmark måste därför också inspirera länder runt om i världen till en grön omställning. På så sätt kan vi göra stor skillnad för det globala klimatet, säger klimat, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen. Foto: Wikipedia, GNU Free Documentation License

Danmarks energisamarbete kommer att utökas till att omfatta 19 länder som kommer att minska utsläppen. Tre nya länder tillkommer, nämligen Polen, Frankrike och Kenya.

- Vi behöver gröna energilösningar över hela världen om vi ska klara klimatutmaningarna. Och genom att dela dansk erfarenhet och kunskap med andra nationer är planen att komma lite närmare målet. Danmark har därmed utökat sitt regeringssamarbete i området med tre nya länder - Polen, Kenya och Frankrike - och poolen räknar alltså totalt 19 länder, uppger ministeriet för klimat, energi och försörjning i ett pressmeddelande.

Handlar även om fjärrvärme

- Med våra regeringssamarbeten delar vi den kunskap och erfarenhet vi har från de senaste 40 åren inom områden som energieffektivitet, havsbaserad vind och energiplanering med länder runt om i världen. Genom att visa vägen i Danmark gör vi en enorm skillnad i världen. "

Det är också olika kunskapsområden som bör gynna de olika länderna. Samarbetet med Polen kommer inledningsvis att handla om fjärrvärme, medan det för Frankrike främst kommer att fokusera på havsbaserad vind.

För Kenya handlar det främst om att skapa ekonomisk tillväxt baserad på hållbar energi.

Regeringssamarbetet med Frankrike och Polen är en del av danska energimyndighetens exportschema, medan regeringssamarbetet med Kenya härrör från den nya utvecklingspolitiska strategin för 2021-25.