Tysk landbaserad vindkraft har passerat lågvattenmärket

Nya torn i landskapet. Med en total installerad kapacitet på 971 megawatt under första halvåret 2021 kommer expansionen av tysk vindkraft på land att öka igen efter flera år av betydande dyk och försiktig tillväxt 2020. Foto: Nordex

Vinden vänder. Tysklands expansion av landvind var under första halvåret 2021 över 60 procent högre än samma period förra året. Men "obeskrivligt komplicerade" godkännandeprocesser hindrar fortfarande sektorn från att uppfylla anbud och regeringens expansionsmål.

Återförbrukningen stod för 134 megawatt av den installerade kapaciteten, medan 140 megawatt demonterades.

Nordex håller förväntningarna trots logistikproblem

Trots att försäljningen har ökat kan den tyska turbintillverkaren liksom sina konkurrenter inte undgå stigande råvarupriser och logistiska utmaningar.

Det finns fortfarande ett underskott på slutresultatet hos Nordex, vilket dock kan glädjas åt att verksamheten är tillbaka i den röda zonen.

Intäkterna har också ökat och turbintillverkaren själv rapporterar en kraftig ökning av aktivitetsnivån. Således har 1,44 miljarder danska kronor sålts under andra kvartalet mot 1,08 miljarder euro under samma period året innan.