Ørsted tjänar bra på gas och biomassa

Enligt Ørsted innebar det gångna året att rörelseresultatet, ebitda, sjönk cirka 900 miljoner danska kronor DKK. Det var lägre än det hade varit under ett normalt blåsigt år. Foto: Ørsted

Multiplicering av danska el- och gaspriser gör att energibolagets verksamhet för bioenergi och annat står för 40 procent av resultatet från den dagliga produktionen.

Även om Ørsteds eget namn står på den del av företaget, som trots flera avyttringar och ombyten de senaste åren fortfarande står för mer än en tredjedel av omsättningen, tyder inte precis på en överdriven strategisk prioritering. Vanligtvis är det snarare offshore och så småningom även landbaserade turbiner och den nya tekniken som står i fokus. Även när det gäller omvärldens uppmärksamhet.

Trots att företaget är världens största utvecklare av vindkraftparker till havs, har Ørsted påverkats av utomordentligt dåliga vindförhållanden under årets första sju månader.

I en bredare mening pressades förväntningarna för året ner till den låga delen av den aviserade spridningen på 15-16 miljarder kr ebitda. Men den prognosen antar också att alla månader på året kommer att vara lika blåsiga som ett genomsnittligt år.