GE:s avdelning för förnybar energi genererar mer intäkter än väntat

På koncernnivå har General Electric omsatt 18,3 miljarder dollar andra kvartalet, vilket är något mer än de 18,1 miljarder dollar som analytikerna trodde på. Foto: GE

Vindturbindivisionen har ökat resultatet mer än förväntat, men detsamma gäller rörelseförlusten, som är större än analytikernas prognoser.

Det amerikanska industrikonglomeratet General Electric (GE) har levererat bättre intäkter än förväntat i sin affärsenhet Renewable Energy.

GE omsätter således 4 miljarder dollar under andra kvartalet av verksamheten, medan analytiker, enligt Bloomberg News, förväntade sig 3,8 miljarder dollar. Samtidigt var dock förlusten från verksamheten högre och uppgick till 99 miljoner dollar medan analytiker uppskattade summan till 79,9 miljoner dollar.

Justerat resultat per aktie slutade med $ 5, medan analytiker hade väntat $ 3,50.

Samtidigt höjer företaget sina förväntningar på de fria kassaflödena, som nu förväntas landa på mellan 3,5-5 miljarder dollar mot de tidigare 2,5-4,5 miljarder dollar.

Förväntningarna på justerat resultat per aktie bibehålls och därmed förväntas fortfarande 0,15-0,25 dollar, vilket är lägre än analytikernas förväntan på 0,26 dollar per aktie.

Aktien stiger 3,3 pct på formulärmarknaden.