Siemens Gamesa och SSE ingår en vätgaspakt

Vindkraft i Skottland vid staden Ardrossan. Vindkraft i Skottland är den snabbast växande tekniken för förnybar energi, med 9 347 megawatt installerad vindkraftkapacitet från och med juni 2020. Detta inkluderade 8 366 megawatt från landbaserad vind i Skottland och 981 megawatt från offshore-vindgeneratorer. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Vincent van Zeijst

De två företagen kommer tillsammans att producera vätgas med hjälp av kraft från två vindkraftparker i Skottland och Irland.

Siemens Gamesa och SSE Renewables har tecknat ett överenskommelseavtal där de två företagen gemensamt kommer att undersöka möjligheterna att producera och leverera grön vätgas genom elektrolys från respektive vid två vindkraftsparker i Irland respektive Skottland, skriver SSE Renewables.

I partnerskapet är målet att kunna hantera hela värdekedjan, inklusive design, produktion, lagring och service.

- Vätgas blir snabbt en viktig och spännande komponent i planen för att avkolonnera kraftproduktion, tung industri och transport bland andra sektorer, säger Jim Smith, VD för SSE Renewables.

- Och den revolutionerande produktionen av grön vätgas från vindkraft ger större möjligheter för marknader som Skottland och Irland att ytterligare utnyttja våra rikliga vindresurser.

Dessa två företag ska sträva efter att samarbeta med "gröna vätgaskunder" i en rad branscher, inklusive transport, större destillerier och gasnätoperatörer.

De två anläggningarna ska placeras vid två vindkraftparker, en i Skottland och en i Irland. Företagen kommer dock ännu inte att avslöja vilka parker det är fråga om.