Nytt avtalsutkast kan locka markägare i finländska Lappträsk och Lovisa att skriva under för vindkraft 

Speciellt Tyskland och Danmark kan visa upp bra exempel på hur vindkraften och övrig mänsklig verksamhet har kunnat samordnas. Vindkraften smälter väl in på ett område, där det redan finns människoproducerat ljud, industriell verksamhet och där har människan redan lämnat sina spår i landskapet. Därför är det viktigt att även sydfinländska länet Nyland letar fram områden där man kan placera vindkraft. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Chris Lim.

Markägare i Lappträsk har tagit ställning till ett avtalsutkast som kan undertecknas. En vindkraftpark i Lappträsk kan bli verklighet om tillräckligt många markägare vill arrendera mark och inte bor i samma by, skriver nyhetssajten Svenska Yle. 

Vindkraftbolaget Ilmatar Windpower vill etablera sig i Lappträsk och norra delen av Lovisa. 

En grupp markägare har diskuterat bolagets avtalsutkast i flera omgångar och står nu inför ett avtal som markägarna kan underteckna, om man ställer sig positiv till vindkraft. 

Det har tidigare funnits flera aspekter i avtalsutkastet som upprört enskilda markägare. 

En av de största frågorna har handlat om vad som händer om avtalet bryts, och vilka villkor som gäller då. 

Markägarna har också efterlyst en garantisumma för rivningen av de torn som blir kvar om eller när verksamheten avslutas. 

Avtalet som nu är aktuellt ska gälla i 40 år. Det kommer således att beröra två eller tre generationer av de omkring 130 markägarna i Lappträsk och Lovisa som kan tänkas underteckna avtalet. 

Det aktuella området som avtalet gäller, på gränsen mellan Lappträsk och Lovisa, har inte ändrats sedan i våras när Svenska Yle Östnyland senast pejlade läget bland markägarna. 

Den fristående markägargruppen upplever i alla fall att markägarna nu själva kan ta ställning till om de vill underteckna ett avtal som i sig är acceptabelt eller inte. 

Vindkraftsbolaget har för avsikt att arrendera den mark som sedan ingår i avtalet. Det medför inga direkta skyldigheter för markägaren. Bolaget står för att skog röjs och att det byggs ersättningsvägar till möllorna. 

Markägarens ekonomiska vinning utgörs av arrenderingen som kommer att vara lika stort för alla markägare som undertecknar avtalet. 

Om tillräckligt många är intresserade inleds en planeringsprocess med kommunerna på vars ansvar det är att planera området för verksamheten. 

Om det däremot saknas intresse bland markägarna är det fullt möjligt att hela vindkraftsprojektet går i stöpet. 

Det kan också bli problematiskt om till exempel ett 30-tal markägare är intresserade, men att alla bor på ett och samma område. Produktionen förutsätter att möllorna är utspridda över ett större område.