Wind Denmark: Nytt EU-mål kräver en tredubbling av vindkraftsutbyggnaden

Det krävs en massiv utbyggnad av vindkraften. Foto: creative Commons, kredit: Ben Kerkcx

Om EU ska uppnå totalt 40 procent av förnybar energi senast 2030 måste 27 gigawatt vindkraft installeras per år. Förra året installerades endast 10,5 gigawatt och intresseorganisationen Wind Denmark är nervös för att medlemsstaternas ramvillkor gör målet svårt att uppnå i tid.

Betydligt fler vindkraftverk måste lanseras i Europa om EU:s nya mål för förnybar energi ska uppnås. 

Före lanseringen av senaste EU:s klimatinitiativ, Fit for 55, hade danske ministern för klimat, energi och försörjning rest runt i Bryssel med kravet att målet för produktion av förnybar energi i Europa skulle höjas från nuvarande 32 procent. till 45 procent.

EU publicerade nyligen sitt förslag, där andelen produktion av förnybar energi i EU i den danska energisektorn sattes till 40 procent senast år 2030.