Ny studie: 100 procent förnybar energi möjligt i Tyskland 2030

En ny tysk studie: En decentraliserad expansion av alla former innovativ teknik är nödvändigt, särskilt vindkraft i de södra tyska delstaterna. På detta sätt kan en annan mycket dyr, lång expansion av hög linjekapacitet från norr till söder undvikas. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Myriams foton.

Inom bara tio år kan Tyskland basera hela sin energiförsörjning på förnybar energi hävdar en aktuell studie, som nylige noffentliggjordes av Energy Watch Group (EWG).

Studien presenterar det första omfattande energiscenariot som försäkrar Tysklands väg till 100 procent förnybar energi fram till 2030 i alla sektorer. Enligt studien är det tekniskt och ekonomiskt genomförbart och det med en fullständig täckning av efterfrågan även under mörka och kalla vinternätter.

Detta skulle göra Tyskland till världens första industriland i innovationskonkurrensen om klimatneutralitet före USA och Kina.

- Med tanke på klimatutvecklingen kan vi inte välja huruvida vi vill agera eller inte, säger Thure Traber, huvudförfattare till studien.

- I synnerhet finns det reglerande, politiska och infrastrukturella hinder som förhindrar en snabb utveckling av ett utsläppsfritt energisystem i Tyskland. Ett snabbt strukturellt avlägsnande av dessa hinder skulle göra det möjligt starta en omedelbar energisk omstrukturering.

Nord-Syd scenarier

Studien undersöker användningen av alla former av förnybar energi. För Tyskland erbjuder vindkraft och solceller (PV) den kvantitativt viktigaste potentialen för förnybar energi. Utbyggnaden av vindkraft i södra Tyskland har nästan helt hejdats av strukturella skäl. Därför måste el från vindkraftverk i Nordsjön och norra Tyskland transporteras till södra Tyskland med hjälp av dyra och energiintensiva långa luftledningar.

Som en lösning tillhandahåller EWG-studien kvantifierade bevis: investeringar i solceller, vindkraft, bioenergi, geotermisk och vattenkraft samt i nya stora lagringssystem, värmepumpar i värmesektorn och elektriska drivenheter inom transport, liksom många andra tekniker, måste och kan utökas massivt under åren fram till 2030.

Tyskland har infört en avgift som kallas för EEG, och som används för att betala de ökade kostnader som det innebär att producenter av förnybar energi har rätt till ett fast pris per kWh, oavsett prisnivå på den tyska elbörsen.

EEG-lagen infördes redan år 2000 för att öka andelen förnybar energi i Tyskland.

Höjningen av miljöavgiften väntas innebära en ökad elkostnad på ungefär 70 euro om året, ungefär 700 kronor, för ett hushåll med tre personer. En höjd miljöavgift kan dock sätta käppar i hjulen för Tysklands ”Energiewende, alltså den som enligt den nya studien ”är fullt genomförbar”.

En decentraliserad expansion av alla former innovativ teknik är nödvändigt, särskilt vindkraft i de södra delstaterna. På detta sätt kan en annan mycket dyr, lång expansion av hög linjekapacitet från norr till söder undvikas.

Den nuvarande årliga expansionstakten måste i vissa fall öka med upp till 20 gånger. Det verkar enormt, men enligt studien är det genomförbart.

- Sådana exponentiella tillväxttakter liknar de som ofta har uppnåtts under bara ett decennium i samband med tidigare tekniska revolutioner under världshistorien, så som månlandningen, datorn, internet och mobilnät, säger Hans-Josef Fell, ordförande för EWG-studien.

Investeringar och innovationer

Cirka en procent av världens befolkning bor i Tyskland som har den fjärde starkaste ekonomin i världen. Det är investeringar och direkt överföring av kunskap från forskning till samhället och den ekonomi som landets välstånd bygger på. På grund av politiska försummelser när det gäller förnybar energi under det senaste decenniet försvann cirka 40 000 jobb efter det globala teknikledarskapet inom vindkraft som uppnåddes under det gångna decenniet.

Solenergiproduktionen flyttade till Kina och 100 000 jobb försvann i Tyskland. Den nuvarande öppningen av Europas största produktionsanläggning för solteknik i Bitterfeld visar dock att de flesta företag har förstått det nya energisystemets oundviklighet och ekonomiska potential.

EWG-studien sammanfattar: Tyskland som industrination har potential att bli ett ledande industriland genom ett väldesignat samspel mellan genomförbarhet, teknisk utveckling, förbättrad effektivitet och växande vilja hos näringslivets toppar och samhälle.