Shell inviger Europas största elektrolysanläggning

Som en del av det europeiska konsortiet Refhyne och med finansiering från Europeiska kommissionen genom det gemensamma företaget Bränsleceller och vätgas (FCH JU) fungerar anläggningen sedan 2 juli 2021 som den första som använder denna teknik i så stor skala i ett raffinaderi. Foto: Refhyne

Refhyne-projektet har startat produktionen av grön vätgas vid Shells raffinaderi i Rheinland. Byggandet av en tiofaldig vätgasanläggning börjar snart.

Nu har produktion påbörjats på vad Shell, ITM Power, Sintef och de andra konsortiedeltagarna bakom beskriver som Europas största PEM-elektrolysanläggning. Med sina 10 megawatt producerar Refhyne-anläggningen söder om Köln årligen 1300 ton vätgas baserat på förnybara energikällor.

- Vi är nu en vätgasregion. Med idrifttagningen av den största PEM-elektrolysanläggningen i Europa utökar vi vår ledande roll på detta område ytterligare. Vi lägger därför grunden för en modern och grön industri med högkvalificerade jobb, säger Nordrhein-Tyska delstaten Westfalen premiärminister Armin Laschet.