Statnett sätter en ny riktning för det norska elnätet

- Vi ska hålla jämna steg med en förväntad hög energiförbrukning, säger säger Hilde Tonne, VD på norska Statnett.

En ny strategi kan ge systemoperatören bättre utgångsläge när det gäller att möta den förväntade höga tillväxten av energiförbrukning de närmaste åren.

När de gröna övergångstrenderna och ny teknik och dito industrier dyker upp lite varstans ställs också nya krav på det norska elnätets kapacitet.

Därför kommer den norska systemoperatören nu att försöka sätta en ny riktning så att elnätet kan hålla jämna steg med en förväntad hög energiförbrukning.

- Vi har länge sagt att framtiden är elektrisk. Nu är vi mitt i den gröna övergången. Våra analyser visar att energiförbrukningen kan nå 220 terawattimmar 2050, men att utrymmet är stort. Som företag måste vi underlätta denna tillväxt och vi kommer att förbereda oss så att elnätet är redo för denna utveckling, säger VD Hilde Tonne på Statnett.