Ørsted vinner anbud i New Jersey

Ørsteds projekt markerat med gult utanför delstaten New jerseys kustremsa. De två projekten, Ocean Wind 2 och Atlantic Shores, kommer att uppgår totalt till 2 658 megawatt. Karta: Ørsted

Två år av torka på den amerikanska marknaden för havsbaserad vindkraft är över för Ørsted, som säkrar 1150 megawatt i New Jerseys andra budgivningsrunda. Vindparken förväntas bli färdig 2029.

Både Ørsteds och EDF/Shells projekt har valts ut i New Jerseys andra havsbaserade vindutbud. Detta tillkännagavs av New Jersey Board of Public Utilities under ett extra möte i slutet av juni 2021. 

Ørsteds projekt är dock det mindre av de två med en storlek på 1 148 megawatt, medan Atlantic Shores omfattar 1 510 megawatt. 

Det danska energibolaget hade emellertid i förväg meddelat att det bara bjöd på hälften av 2,4 megawatt, vilket var budets formella maximigräns, medan EDF/Shell med deras större oanvända licensområde hade betalat för full kapacitet.