Bloomberg: Högre kostnader kan dra ner vinstmarginalerna för vindkraft

Stål utgör en stor kostnad för produktion av vindkraftverk, och enligt BNEF har stålpriset fördubblats under första halvåret jämfört med samma period förra året. Detta kan ha en inverkan på priserna på vindkraftverk i framtiden. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: HansLinde

Om trenden fortsätter under andra halvan av 2021 kan nybyggd förnybar energi för första gången på decennier riskera att bli dyrare.

Stigande priser på nyckelkomponenter och flaskhalsar i försörjningskedjorna riskerar att drabbas av vindkrafttillverkarnas marginaler om företagen inte lyckas överföra de stigande kostnaderna till kunderna.

Analytiker vid Bank of America har tagit upp problemet, och häromdagen var forskningshuset Bloomberg New Energy Finance (BNEF) också ute med förutsägelser om att priset på nybyggd vindkraft kan stiga för första gången på många år.

- Bank of America varnar i ett brev att marginalerna sannolikt kommer att försvagas under andra halvåret, eftersom företaget lider av högre insatskostnader och flaskhalsar i försörjningskedjan. Den underliggande efterfrågan är fortfarande stark, men det kan uppstå förseningar eftersom kunderna anser att projekten är längre mot bakgrund av högre priser, skriver banken enligt en middagsinformation från Sydbank.

Siemens Gamesas aktie låg 0,5 procent lägre på Madrids börs och i Köpenhamn har Vestas sjunkit 0,6 procent till 232,40 DKK.

Enligt nya data från BNEF kan de stigande ingångspriserna spåra det långvariga fallande priset på vind och även solgenererad el - mätt med den branschkända parametern "nivåiserad energikostnad (LCOE)".

- Sedan 2010 har LCOE för solenergi minskat med 87 procent, medan det för vindkraft på land har minskat med 63 procent, eftersom vindkraftverken har blivit större och bättre, skriver Recharge News.

- Ökningen av råvarupriserna har ännu inte lett till en ökning av våra globala LCOE-riktmärken för sol- och vindkraft. Men om ökningen fortsätter under andra halvan av 2021 kan det innebära att nybyggd förnybar energi tillfälligt blir dyrare för första gången i årtionden, säger chefsekonom Seb Hebest från BNEF.

Källa: Media Watch