Norsk el flödar till Storbritannien

North Sea Link ansluter elsystemen i de två länderna via högspänningskablar från Kvilldal i Norge till Blyth i Storbritannien. Att koppla samman de nordiska och brittiska energimarknaderna kommer att medföra ett antal fördelar. Bland annat tillhandahålls möjligheter för delad användning av förnybar energi, vilket kommer att hjälpa båda länderna att uppfylla nationella och internationella mål för förnybar energi och förhindra klimatförändringar. Karta: North Sea Link

Den 18 juni 2021 skrevs historia när ​ den första elektriska strömmen flödade mellan Norge och Storbritannien genom nya Nordsjöförbindelsen.

I det allra första testet av North Sea Link på fredagen skickades inledningsvis 30 megawatt från Norge till England och sedan 30 megawatt åt andra hållet. Ändå har den första strömmen rest mellan de två länderna, skriver Statnett.

- Detta utbyte av grön energi ger bland annat ökad försörjningssäkerhet, eftersom vi kan importera mer el till ett billigare pris om det finns en stram elsituation i Norge. Det ger också ökat värdeskapande för Norge, eftersom vi får mer i utbyte mot kraft när vi har ett överskott av det. Det banar också väg för att öka produktionen och förbrukningen av förnybar energi i Norge och England och därmed bidra till framtidens klimatvänliga energisystem, säger projektledare Thor Anders Nummedal i Statnett.