Siemens Gamesa tror på konkurrenskraftig grön vätgas senast år 2030

Vätgasens klimatavtryck avgörs av energins ursprung i kombination med produktionsteknik. Fossil vätgas (grå vätgas) produceras från fossila bränslen och förnybar vätgas (»clean« eller grön vätgas) produceras genom elektrolys från förnybar el som spjälkar vatten eller ur biomassa eller biogas. Foto: Siemens Gamesa

Landbaserade vindkraften kan producera grön vätgas till priser som är lika med fossil vätgas på ett decennium och havsbaserad vind 2035, tror turbintillverkaren. Det kräver dock drastiska förändringar.

I Flø lite norr om danska Brande gick ett stort team av Siemens Gamesas mer eller mindre nördiga anställda och sysslade med det som nästan började som ett hobbyprojekt.

Utanför den stora världen hade de första molnen bara börjat dras upp till en renässans för den idé det ovannämnda team arbetade med. Nämligen vätgas som produceras med användning av förnybar energi i en elektrolysanläggning.

Sedan dess har begreppet grön vätgas ökat i en nästan exponentiell takt, och det verkar ännu inte finnas några tecken på att stormen avtar.

I motsats till hype kring samma teknik på 1990-talet kan denna gång både politiker och investerare dra nytta av den.

Ett faktum som nästan dagligen leder till att både ambitionerna för distributionen och de finansiella utsikterna ökar.