Tyskland forcerar vindkraftens utbyggnad

Tyska energibolaget EnBW planerar att investera mer än femtio miljarder kronor t o m 2025 i ytterligare tillväxt av förnybar energi i Tyskland och i bland annat Sverige. Företaget avser att installera minst 3500 megawatt effekt enbart inom vindkraftsektorn - både till havs och landbaserat, t o m 2025.

Ett nytt tyskt lagförslag höjer landets ambitioner för installerad vindkapacitet 2030 med 24 gigawatt.

Den tyska regeringen planerar att påskynda utbyggnaden av vind- och solenergi till 2030 som en del av sitt klimatskyddsprogram.

Det skriver Reuters med hänvisning till ett lagförslag som nyhetsbyrån såg nyligen.

Den nya planen syftar till att utöka den installerade produktionskapaciteten för vindkraft på land till 95 gigawatt (GW) till 2030 från ett tidigare mål på 71 GW. Förväntningarna på den installerade kapaciteten inom solenergi höjs i det nya utkastet på 150 GW från 100 GW.

År 2020 var Tysklands installerade kapacitet för vindkraft på land 54,4 gigawatt och solenergi 52 gigawatt.

Tysklands klimatskyddsprogram planerar också för finansiering på cirka 7,8 miljarder euro för nästa år, inklusive 2,5 miljarder euro för renovering av byggnader och ytterligare 1,8 miljarder euro för subventioner för inköp av nya elbilar.