"Även utan nya fossila bränsleprojekt överstiger den globala uppvärmningen 1,5 ℃, men förnybar energi kan stoppa uppvärmningen"

Global uppvärmning kallas den uppvärmning av jordens atmosfär som vetenskapen observerat de senaste 100 åren. Det råder i dag i stort sett vetenskaplig konsensus om att den globala uppvärmningen orsakas av mänskliga utsläpp av växthusgaser. Foto: Creative Commons. Kredit: Blende12

International Energy Agency (IEA) gjorde globala rubriker nyligen när de förklarade att det inte finns något utrymme för nya investeringar i fossila bränslen om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar.

Ett forskningsteam under ledning av Sven Teske vid autraliensiska Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney upptäckte att även om inga nya fossila bränsleprojekt godkändes någonstans i världen, kommer koldioxidutsläpp som kommer att frigöras från befintliga projekt fortfarande att driva den globala uppvärmningen över den 1,5 graders farliga tröskeln.

Specifikt, även utan någon ny expansion av fossila bränslen skulle de globala utsläppen bli 22 procent för höga för att hålla sig inom 1,5 grader  fram till 2025 och 66 procent för år 2030.

Forskningsteamet anser att det är möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 1,5  med hjälp av en snabb expansion av förnybar energi. Teamets forskning visade att sol och vind kan möta världens energibehov mer än 50 gånger.

Potentialerna vind och sol

Även om teamets resultat var ytterst alarmerande, ger de också en ny anledning för oss att vara hoppfulla.

Teamet analyserade offentligt tillgängliga data om utvinning av olja, gas och kol och beräknade den framtida produktionsvolymen. Teamet arbetade under antagandet att inga nya projekt för utvinning av fossila bränslen skulle utvecklas och att alla befintliga projekt skulle visa att produktionen faller inom standardindustrin.

Teamet kom fram till att fossila bränsleprojekt som redan är i drift kommer att producera 35 procent mer olja och 69 procent mer kol fram till 2030 än vad som överensstämmer med en väg som leder i riktning mot en temperaturökning på 1,5 .

Kraftverk på natten

Fossila bränslen är den främsta drivkraften för klimatförändringarna och står för mer än 75 procent av koldioxidutsläppen. Att fortsätta att expandera denna sektor kommer inte bara att vara katastrofalt för klimatet utan också för världsekonomin eftersom det låser in infrastruktur som kommer att bli förspillda tillgångar.

- I slutändan räcker det inte att helt enkelt hålla fossila bränslen marknadsmässiga. För att uppnå våra klimatmål enligt Parisavtalet måste vi avveckla befintlig produktion, säger teamet vid forskningsinstitutet i Sydney.

Teamet nämner 4 skäl till varför en gaseldad ekonomisk återhämtning är "en fruktansvärd, naiv idé". 

Sol- och vindkrafttekniken är redan marknadsklar och konkurrenskraftig. Forskarnas analys bekräftar att dessa energiformer är redo att skalas upp för att möta energikraven för varje person på planeten.

Teamet kartlade alla potentiella områden där vind- och solcellsinfrastruktur kan byggas ut över sex kontinenter.

Även efter att ha tillämpat en uppsättning robusta, konservativa uppskattningar som tar hänsyn till miljöskydd, markrestriktioner och teknisk genomförbarhet, fann teamet att solenergi och vindkraft kunde tillgodose världens energibehov upp till 50 gånger.

- Det är uppenbart att vi inte behöver ny utveckling av fossila bränslen för att säkerställa 100 procent tillgång till energi i framtiden, säger teamet.

Australiens bakåtriktade status

I Australien vägrar Morrison-regeringen att sätta upp nya utsläppsminskningsmål och fortsätter att finansiera nya projekt för fossila bränslen, till exempel en gasanläggning på 600 miljoner dollar i New South Wales Hunter Valley.

Trots Australiens efterblivenhet när det gäller klimatförändringar finns det växande antal betydelsefulla rörelser runt om i världen.

Framstegen var uppenbara nyligen inför G7-toppmötet, där klimatförändringarna stod på dagordningen. Inför toppmötet kom miljöministrar runt om i världen överens om att avveckla utomeuropeiska medel för fossila bränslen och avsluta stödet för kolkraft.

Källa: Forskningsteam vid The Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney

Teamledaren Sven Teske fick forskningsfinansiering från Leonardo Di Caprio Foundation, European Climate Foundation och Stand-Earth Foundation. Denna forskning har utvecklats i samarbete med icke-spridningsfördraget.

Medverkande forskaren Sarah Niklas erhöll forskningsfinansiering från Leonardo DiCaprio Foundation, European Climate Foundation (ECF) och Stand.Earth Foundation.

Övriga partners:

University of Technology Sydney tillhandahåller finansiering som grundare av The Conversation AU.