Svenskt företag vill sätta upp vindpark i Skagerrak

Cirka 35 kilometer väster om Lysekil, i blåmarkerat område, planeras en flytande vindkraftspark som fullt utbyggd kan producera el motsvarande merparten av all el som förbrukas i Västra Götaland. Karta: Lantmäteriet/Hexicon

Swedish Hexicon har ansökt om tillstånd att inrätta en vindkraftpark med 35 km motvind utanför Lysekil.

Nyligen fick den norska miljöbyrån meddelande om planerna för vindkraftparken Mareld i Skagerrak. Anläggningen har högst 230 flytande turbiner med en total höjd på 350 meter. Dessutom måste parken hållas inom ett område av 499 kvadratmeter.

Vindkraftparken ska kunna producera cirka 12 terawattimmar årligen.

Det finns mycket svenskinitierad vindkraft på väg. Och det gäller inte bara den landbaserade vinden som har blomstrat i flera år, utan förmodligen också snart i form av den efterlängtade havsvinden, där många projekt nu pågår.

- Men det sker inte utan stötestenar på vägen. Eftersom det utan tvekan finns förbättringspotential om Sverige verkligen vill öka sin andel av vindenergi, konstaterar Daniel Badman, VD för den svenska vindindustriorganisationen Swedish Wind Energy.

Skagerrak är den del av Atlanten som ligger mellan danska Jylland, svenska Bohuslän och södra Norge. Skagerrak gränsar i väster till Nordsjön och i söder till Kattegatt.