Shell ansluter sig till norska havsbaserade vindenergiköpet

Norska Shell kommer, precis som de andra oljebolagen Equinor och BP, att vara en del av några av de mest omtalade vindprojekten i Norge just nu. Foto: SHELL

Tillsammans med energibolagen BKK och Lyse kommer nu oljebolaget Shell att ha nog av licenser för att kunna bygga havsbaserad vindkraft inom norsk sockel.

Tillsammans med BKK och Lyse kommer Shell att ansöka om tillstånd för de två havsbaserade vindarealerna Utsira Nord och södra Nordsjön II. Detta anges av de tre tillsammans i ett uttalande.

- Vi skapar ett långsiktigt, industriellt partnerskap med en gemensam ambition att vara central i arbetet med grön transformation. Med detta kommer vi att bidra till utvecklingen av nya lönsamma jobb och hållbar industri i Norge. Tillsammans kan vi erbjuda det bästa från globala till lokala resurser i ett gemensamt projekt och bli en mycket solid kandidat för dessa havslicenser, säger VD Marianne J. Olsnes från Norske Shell.