Equinor kommer att investera nära 200 miljarder norska kronor i förnybar energi

Havsbaserade vindkraftsparken Dudgeon. Foto: Equinor

Equinor tillför nästan 200 miljarder norska kronor för förnybara projekt fram till 2026. Samtidigt justerar företaget ner den förväntade avkastningen.

Ett av dessa projekt är havsbaserade vindkraftparken Dudgeon utanför Storbritannien på 402 megawatt.

Equinor har ett antal nya projekt på gång och kommer att multiplicera sin kapacitet inom förnybar energi under kommande åren.

Det dyker upp i samband med Equinors kapitalmarknadsdag, som ägde rum på företagets kontor på Fornebu i Oslo.

Equinor säger nu att företaget förväntar sig att investera cirka 23 miljarder dollar (191 miljarder norska kronor) brutto i förnybar energi från 2021 till 2026.

Företaget säger att det kommer att öka andelen av de totala investeringarna i förnybar energi och koldioxidsnåla lösningar från cirka 4 procent 2020 till över 50 procent fram till 2030.

Det är speciellt i havsvind som företaget har betalat de stora pengarna på förnybar energi, men företaget har också investerat i solparker.

Equinor förväntar sig en installerad kapacitet på 12-16 gigawatt förnybar energi år 2030. Detta motsvarar 30 och 40 havsbaserade vindkraftparker.

Företaget säger att man kommer att försöka köpa avkastningen på eget kapital genom projektfinansiering, dvs genom att man ökar hävstången på projekten.

- Vår strategi är att påskynda omstruktureringen av Equinor, samtidigt som vi stärker vårt kassaflöde och avkastning, säger Equinors vd Anders Opedal.

Han lovar starkare kassaflöde och avkastning från bolagets olje- och gasportfölj och förväntar sig en betydande och lönsam tillväxt inom förnybar energi och koldioxidsnåla lösningar.

- Det här är en strategi för att skapa värde som ledare i det gröna skiftet, säger vd:n.

- Det här är en affärsstrategi för att säkerställa att långsiktig konkurrenskraft under en period av djupa förändringar i energisystem, på väg till ett klimatneutralt samhälle, säger han.

Han älskar utsläppsminskningar i framtiden och säger att Equinor förväntar sig att producera mindre olja och gas på längre sikt än idag till följd av minskad efterfrågan.

- En betydande tillväxt inom förnybar energi och koldioxidsnåla lösningar kommer att resultera i snabbare förändringar mot 2030 och 2035, säger Opedal.

Företaget sätter också ett nytt mål att kunna lagra 15-30 miljoner ton CO₂ per år 2035 och leverera vätgas till upp till fem industriella kluster.