Norska protestföreningen mot vindkraftverk överger överklagandet, men fortsätter att kämpa

Så här kan vindkraftparken på Haramsfjellet se ut i framtiden. Illustration: Zephyr AS / bilden har manipulerats FOTO: ZEPHYR AS

Föreningen Nej till vindkraftverk på Haramsøya kommer inte att överklaga ärendet efter en förlorad rättegång mot staten, men kommer enligt sitt eget uttalande att fortsätta att kämpa utanför domstolen.

Protestföreningen Nej till vindkraft på Haramsøya kommer inte längre att gå till domstol i sitt protesttåg mot vindkraftverket. Detta konstateras av föreningen på sin Facebook-sida, där det klargörs att det inte tror att resultatet skulle sluta annorlunda med en ny omgång i rättssalen.

- Där vi trodde att lagarna skulle överträffa administrativ praxis har det motsatta hänt. Politiker har velat utveckla vindenergi och gett administrationen en bred ram för att bygga vindkraftverk runt om i landet. Detta var avgörande för tingsrättens beslut, så vi se det som osannolikt att nå igenom en ny runda i rättsväsendet, skriver Nej till vindkraftverk på Haramsøya.

"Vi kämpar vidare, men inte i domstol."

I mitten av maj avgjordes målet i tingsrätten, där resultatet, liksom i tingsrätten, gick till utvecklarnas fördel. Byggandet av en vindkraftpark på Haramsøya kan således, enligt domstolens ord, fortsätta, medan protestföreningen har ålagts att betala de rättsliga kostnaderna på mer än 1 miljon norska kronor.

Och kostnaden för rättegångskostnader har också starkt påverkat protestföreningens beslut att avstå från ytterligare rättegångar.

- Vi har lärt oss att det är alldeles för dyrt att förlora rättegångar, och kostnaden för en ny omgång i domstolen har varit avgörande för att vi valde att inte överklaga ärendet", skrev protestföreningen.

Licensen för vindkraft på Haramsøya utfärdades 2009, men det var inte förrän 2019 som den faktiska utvecklingen av parken började. Det planeras åtta vindkraftverk på berget på Haramsøya.

I Norge har det varit flera protester mot vindkraftverk på land de senaste åren av rädsla för att landturbinerna är ”för invasiva” i norsk natur eller att de gör för mycket buller.

Sommaren 2020 blev särskilt Haramsøya epicentret för vindmotstånd i Norge, där motståndare också gick så långt att de gjorde blockeringar på vägarna för att stoppa transport i samband med vindkraftparken.

Det har också tidigare rapporterats att utvecklaren Zephyr har fått dödshot.