Kommunen Malax i Finland avgör avstånd till vindkraftverk från fall till fall

Från början var 22 möllor planerade i Malax, men i och med att man plockat bort möllor tidigare så blev de nu 14 stycken kvar. Foto: Merinova

Avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska i Malax hädanefter beslutas från fall till fall. Någon kilometergräns fastslogs inte.

Det blir ingen kilometergräns vad gäller vindkraften i Malax.

Det beslöt fullmäktige nyligen, där man tog ställning till två invånarinitativ som bland annat efterlyste ett minimiavstånd mellan bostäder och vindkraftverk.

Istället valde man att gå på beredningens linje, som innebär att man fattar beslut om vindkraft från fall till fall och utgår från bullernivåer snarare än avstånd.

Fullmäktige gav efter omröstning också grönt ljus för delgeneralplanen för Juthskog vindpark, men krympte projektet med tre kraftverk. Från början var 22 möllor planerade, men i och med att man plockat bort möllor tidigare så blev de nu 14 stycken kvar.

Vindpark Juthskogen i Malax ligger i området av Juthskogen, ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som går på den västra sidan av riksvägen.

Taggar: Malax, Vindkraft