Norge öppnar upp för mer havsbaserad vindkraft

År 2020 stod vindkraft för 6,4 procent av den totala elproduktionen i Norge. Foto: IEAWind

De norska myndigheterna inleder en tvåårig process för att kartlägga nya havsbaserade vindområden som en uppföljning av landets första anbud.

Norge kommer att hitta mer yta till sjöss för produktion av vindkraft utöver de två redan identifierade områdena, Sørlige Nordsjø 2 och Utsira Nord.

Detta sker efter stort intresse från olika energibolag på de två första platserna, säger Norges energiminister, Tina Bru, vid en presskonferens nyligen, enligt Reuters.

Två intresserade budgivare

Norsea och Parkwind slår sig samman på norsk havsbaserad vind. De två företagen kommer gemensamt att jaga licenser för att etablera havsvind på norsk sockel.

En annan allians har nu hoppat in i loppet för den norska offshore-vinden. Den här gången har belgiska Parkwind och Norsea gått samman för att ansöka om tillstånd för att placera havsvind på den norska sockeln.

- Framgång inom havsbaserad vindkraft består av teamarbete. Tillsammans med våra norska partners kan vi erbjuda en konkurrenskraftig värdeproposition genom att matcha lokal expertis med mer än tio års erfarenhet av havsbaserad vind", säger Francois Van Leeuw, VD för Parkwind.