Turbintillverkaren Vestas kommer att leverera turbiner till ytterligare två vindkraftsparker i Finland

Exakt vilket serviceavtal det är fråga om anges dock inte. För även om parkerna med Taaleri Energia själv som EPC-leverantör lanserades i april, har ordern således ännu inte aviserats av Vestas själv utan bara av projektutvecklaren. Foto: Taaleri Energia

Under 2021 uppdaterade de danska myndigheterna sin bedömning av vindkraftverkens livslängd. Från den tidigare uppfattningen om att vindkraftverk skulle kunna leverera el i cirka 25 år uppgav den danska energimyndigheten i en projektion baserad på verkligheten att den genomsnittliga turbinen lever i 35 år.

Detta verkar vara ett antagande som också delas av den finska projektutvecklaren Taaleri Energia. Förutom att tilldela vindturbintillverkaren en beställning på 252 megawatt för två vindkraftparker, erbjöd de också en 35-årig tjänst.

Samtidigt som finländarna själva kommer att hålla öga på dataövervakning och produktionsanalys när parkerna är planerade att tas i drift under fjärde kvartalet 2022, kommer Vestas att ansvara för underhållet.

Finansieringen av de två vindkraftsparkerna i norra Finland - Isoneva och Murtotuuli, byggs till stor del i form av långsiktiga elinköpsavtal med energiföretaget Suomen Voima. Däremot sker finansieringen formellt genom utvecklarens fond, Solarwind II, där projekten placeras.

Som en ytterligare anmärkning till serviceavtalets längd kan det noteras att de köpeavtal som ingåtts uppgår till 15 år och att fonden har en beräknad livslängd på 25 år.

Men den kronologin är långt ifrån distinkt. Detsamma gäller det faktum att de två parkerna kommer att utrustas med turbiner från Vestas Enventus-plattform. Mer exakt 42 stycken V162-6.0 megawatt-turbiner.

Finland har därmed varit den absolut välkomnande marknaden för den danska producentens mest potenta landturbin. Med 252 megawatt har finländarna köpt mer än 1,4 gigawatt från Enventus-plattformen, vilket motsvarar ungefär hälften av turbinens totala globala försäljning hittills. Det var Ritzau Finans som skrev först om ordern.