USA är fortfarande den viktigaste marknaden för Ørsteds landvind

Vind på prärien. Foto: Ørsted

Samtidigt ökar efterfrågan på solenergi, meddelar Ørsted och förklarar att det kommer att utgöra en större andel av verksamheten i framtiden.

Ørsted kommer att fokusera mer på vind- och solenergi på land, som fortsätter att utgöra en relativt liten del av den totala verksamheten för att bli en av världens ledande leverantörer av förnybar energi.

Detta anges i bolagets strategiuppdatering i samband med onsdagens kapitalmarknadsdag.

Ørsteds verksamhet på land har till stor del varit centrerad kring USA, och även om Ørsted gjorde sitt inträde på den europeiska marknaden tidigare i år med förvärvet av Brookfield Renewable Ireland, kommer den amerikanska marknaden att fortsätta vara ledande.

Detta säger Declan Flanagan, chef för Ørsteds landverksamhet, under kapitalmarknadsdagen.

- Vi har med vår utvidgning till Europa visat att vi kan skapa värde. Vårt tillträde till Storbritannien och Irland var av mindre slag, men vi är övertygade om att vi kan förbättra våra marginaler, när vi expanderar, sade direktör Flanagan.

Han påpekar att den europeiska delen av den totala portföljen kommer att komplettera den amerikanska marknaden.

- USA kommer att förbli huvudmarknaden och kommer att stå för cirka 80 procent till 2030, tillade Flanagan.

Ørsteds mål är att ha en installerad kapacitet på cirka 50 gigawatt i förnybar energi i slutet av 2030, varav 17,5 gigawatt kommer från landvind och solenergi mot nuvarande 4,7 gigawatt.

Kunderna vill ha solenergi

Ørsteds landverksamhet består av både vindkraftverk på land och solenergi, och här efterfrågar kunderna de sistnämnda i stort.

År 2021 kommer solenergi att stå för drygt 30 procent av landportföljen, men den förväntas öka mot 2030, ansåg Declan Flanagan.

- Kunder kräver solenergi. Det kommer att bli en större andel i framtiden och kommer att vara lika mycket 2030, konstaterade Flanagan.

Ørsted räknar med att leverera cirka 1,5 gigawatt per år, varav de flesta kommer att vara i form av solpaneler.