Tyskland accelererar utbyggnaden av vindkraft och solenergi

Fem megawatt stark turbin av typ Enercon E-160 EP5. Foto: Enercon

Ett nytt tyskt lagförslag höjer ambitionerna för installerad vindkapacitet 2030 med 24 gigawatt.

- Den tyska regeringen planerar att påskynda utbyggnaden av vind- och solenergi fram till 2030 som en del av dess nya klimatskyddsprogram, skriver Reuters med hänvisning till ett lagförslag som nyhetsbyrån erhöll nyligen.

Den nya planen syftar till att utöka den installerade produktionskapaciteten för vindkraft på land till 95 gigawatt (GW) senast 2030 från ett tidigare mål på 71 gigawatt.

Förväntningarna på den installerade kapaciteten inom solenergi höjs i det nya utkastet från 100 gigawatt till 150 gigawatt.

År 2020 var Tysklands installerade kapacitet för vindkraft på land 54,4 gigawatt och solenergi 52 gigawatt.

Klimatskyddsprogrammet innehåller också en total finansiering på cirka 7,8 miljarder euro för nästa år, inklusive 2,5 miljarder. euro för renovering av byggnader och ytterligare 1,8 miljarder euro för subventioner, med syftet att öka inköpen av elbilar.