Danmark skickar energikunskap utomlands

Danmarks minister för klimat, energi och försörjning, Dan Jørgensen. Foto: Danska Energiministeriet, kredit: Ulrik Jantzen

Genom det nya initiativet, Danish Energy Transition Initiative (DETI), kommer Danmark att skicka kunskap och erfarenhet till Brasilien, Colombia och Pakistan.

Stöd för grön konvertering måste exporteras, säger det danska ministeriet för klimat, energi och samhällsutrustning, som har lanserat ett nytt initiativ för att säkerställa tillgång till "pålitlig, hållbar energi till ett överkomligt pris, informerar ministeriet i ett uttalande.

Initialt kommer initiativet att lanseras i Brasilien, Colombia och Pakistan.

- Om vi ​​verkligen ska göra något åt ​​klimatförändringarna måste vi som grön pionjär hjälpa andra länder att omstrukturera sina energisystem. Danmark är ledande inom förnybar energi och energieffektivitet, och vi har viktig kunskap som kan göra skillnad för grön övergång. Vi hjälper redan ett antal av världens största länder att bli grönare. Vi intensifierar nu våra ansträngningar i ett antal länder som står inför en massiv ökning av deras energiförbrukning. Vi måste hjälpa till att göra denna förbrukning så grön som möjligt, säger minister Dan Jørgensen.

Initiativet kommer att stödja utvecklingen av förnybar energi, energieffektivitet och energiplanering. Enligt ministeriet har både Pakistan, Brasilien och Colombia uttryckt en önskan om samarbete, medan de alla syftar till att öka elektrifieringen fram till 2030. DETI ska bedrivas av den danska energimyndigheten.

Insatserna kommer att fokusera i Brasilien när det gäller energiplanering och havsbaserad vindutveckling, i Colombia på havsbaserad vindutveckling och ramar för energieffektivitet och i Pakistan på energiplanering, främjande av förnybar energi och energieffektivitet inom industrin.