Hofors vindkraftverk till havs kan rädda Ørsteds vätgasprojekt

Hofors "vindmöller" vid danska kusten. Foto: Hofor

Med utsikterna till att en efterlängtad energiö på Bornholm försvinner ”ännu längre ut i dimman” än vad man ursprungligen antagit, anhåller Ørsted om ett avtal om att kunna köpa 250 megawatt från ett vindkraftprojekt till havs vidare till det stora projektet Green Fuels for Denmark.

Mellanvägen är naturligtvis Hofors befintliga erkända havsvindikoner. I framtiden kan dock Hofors få en ny ikon i form av Aflandshage, som Ørsted tror kan producera grön el för PtX-projektet Green Fuels for Denmark.

Det är inget ovanligt att Ørsted ingår ett köp av el på en vindkraftpark till havs. Ännu mindre när projektet ligger i Östersjön, där det är starkt fokus på marknadsledande status.

Avtalet gäller havsbaserade vindkraftverk som ligger några kilometer från energibolagets huvudkontor i Gentofte.

Det ovanliga däremot är att det inte är Ørsteds vindkraftverk till havs. Tvärtom är energibolaget potentiellt köpare av 250 megawatt producerat av elföretaget Hofors. Med avtalet, som nyss tillkännagavs, kommer de båda parterna att arbeta för att Ørsted ska kunna köpa kraften från Hofors havsbaserade vindkraftprojekt Aflandshage till Power-to-X-projektet Green Fuels för Danmark vid Avedøre Holme.