Statkraft söker finansiellt stöd för sex irländska vindkraftparker

Sju av Nordex´ tidigare vindkraftverk i Irland. Foto: Irish Wind Power Association

Det norska energibolaget kommer att söka stöd hos den irländska statens stödsystem för förnybar energi.

Norska Statkraft vill ha en bit av den irländska statens 2 öronmärkta miljarder för förnybara energiprojekt under det kommande decenniet. Stödet kommer att sökas för sex irländska vindkraftparker med en total kapacitet på 320 megawatt skriver The Irish Times.

Statkraft förbereder sig för att bjuda på de sex vindkraftsparkerna vid nästa auktion, som är planerad att äga rum under sista kvartalet i år eller under första kvartalet 2022.

 - När auktionen är över räknar vi med att byggnadsarbeten kan börja 2022 för de framgångsrika projekten, säger Donal O'Sullivan, Statkrafts utvecklingschef. Han berättar för The Irish Times att alla sex projekten har bygglov och de är redo att ansluta sig till det nationella elnätet.

Vindkraftsparkerna finns i länen Offaly, Kildare, Laois, Carlow och Westmeath.