Energijätten RWE och kemikoncernen BASF kommer att utveckla 2 gigawatt vind i Nordsjön

BASF och RWE kommer, via 2 gigawatt havsbaserad vind, att göra stora delar av kemikoncernens produktion grön genom t.ex. att ersätta gas med kraft i den petrokemiska processen som kräver temperaturer på upp till 850 grader. Bild: RWE

BASF slår sig samman med det tyska energiföretaget i ett projekt där havsbaserad vindkraft ska ersätta gas i 850 graders smältugnar och fördela metan i väte och kol.

De som hävdar att Power-to-X är ”hot” just nu överdriver knappast. Ja, ett nytt samarbete mellan RWE och BASF höjer temperaturen i parternas koncept som går ut på att omvandla grön el för andra syften än den traditionella elförsörjningen.

Partnerna kommer således, via 2 gigawatt havsbaserad vind, att göra stora delar av kemikoncernens produktion grön genom t.ex. att ersätta gas med kraft i den petrokemiska processen som kräver temperaturer på upp till 850 grader.

De höga temperaturerna ska nås med hjälp av så kallade e-crackers. Produktionen av kemikalier sker till stor del genom att bryta kolväten ner till alkener och aromater. Men där det hittills bara har varit möjligt att använda fossila bränslen, tror industrin nu att elektriciteten kan uppnå samma temperaturer.