Danska regeringen utser fria zoner för att främja PTX

Danmark vill säkerställa en dansk PTX-ledning. Foto: dansk Energi, kredit: Jeppe Carlsen

Siemens Gamesa och Green Lab Skive kommer att få dispens för lagen om elförsörjning och därmed ledigt utrymme för att testa ny teknik. Viktigt steg för att säkerställa en dansk PTX-ledning, säger turbintillverkaren.

När den gröna övergången i Danmark förklaras betonas oftast två aspekter. Delvis de innovativa danska företagen som har varit i framkant inom utvecklingen av vindkraftverk, havsbaserade vindkraftparker och senast grön väte. Å ena sidan framsynta politiker som på 1990-talet investerade kraftigt i expansionen med förnybar energi.

Mindre känt är det tredje elementet i den gröna ekvationen: Det danska elnätet, som med sin kapacitet och flexibla hantering har lyckats montera en mycket högre andel av den förvandlade strömmen från sol och vind än vad man tidigare trodde var möjligt.

Men samma nätverk nämns nu också som ett hinder för när det gäller att ta nästa steg i den gröna övergången. Den där kraften ska användas i andra sektorer genom t.ex. Power-to-X. För även om elen produceras som en omedelbar förlängning av anläggningen som ska lagra den eller bearbeta den vidare till vätgas, måste avgifter betalas för att använda det kollektiva nätverket, vilket gör den redan omogna tekniken ännu dyrare.

Nu tas emellertid politiska steg för att lösa problemet. Nyligen utsågs den danska energimyndigheten Greenlabs energipark i Skive och Siemens Gamesas vätgasprojekt i Brande som testzoner som är undantagna från elförsörjningslagen.

- Vår ambition är att Danmark ska ha det mest flexibla och välintegrerade energisystemet i Europa. GreenLab Skive och Brande Brint måste bidra till detta, nu när vi ger dem en friare ram för att utveckla framtidens gröna energilösningar, säger Energiminister Dan Jørgensen.

Vätgas direkt från fabriken

I ett helt annat sammanhang har Danmark naturligtvis en viss förhistoria över fria städer. Men i de två centrala Jyllandsstäderna är det PTX snarare än THC som det måste experimenteras med.

När det gäller Siemens Gamesa är det pilotprojektet där en befintlig 3 megawatt-turbin har fått en elektrolysanläggning som granne. En "östat" som tillåter vätgasproduktion direkt från turbinen och utanför elnätet. Dessutom arbetar turbintillverkaren med att integrera en batterilösning som bland annat kan göra det möjligt för turbinen att stabilisera nätet.

Under det senaste året har Siemens Gamesa kontinuerligt lyft fram projektet i sina säljkampanjer till investerare som ett säkert bud på en ny typ av lösning inom en snar framtid. Den framtiden har nu flyttats närmare, säger tillverkaren.