OX2 köper 170 megawatt svensk vindkraft

 - När vi etablerar vindkraftparker strävar vi alltid efter en positiv utveckling av det närliggande området. Vi arbetar också med program för ökad biologisk mångfald i områden där vi designar vindkraftverk, säger Hillevi Priscar, landschef för Sverige på OX2. Foto: OX2

Med förvärvet av Stora Enso, har den svenska vindutvecklaren OX2 säkrat projekträttigheterna, medan pappersföretaget Stora Enso kommer att fortsätta att vara markägare.

Svenska OX2 har förvärvat 100 procent av projekträttigheterna från skogs- och pappersföretaget Stora Enso på vindkraftparken Hälsingeskogen på 170 megawatt.

Vindkraftparken kommer att omfatta 37 vindkraftverk med en total kapacitet på 170 megawatt. Den beräknade årliga elproduktionen är ca 380 gigawattimmar, vilket motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 72 000 hushåll per år.

- Vindenergins volym måste fyrdubblas om Sverige ska nå det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion senast 2040 enligt Energimyndigheten och Naturvårdsverkets vindstrategi. Villkoren för en vindkraftspark i Ovanåker är goda, säger Hillevi Priscar, landschef för Sverige på OX2.