Ørsted och ATP utarbetar en anbudsrunda om energiön i Nordsjön

Den planerade danska megaön kommer att ha en kapacitet på 3 gigawatt vindkraft som enligt den danska regeringens planer kommer att nå ytterligare tio utvidgningar. Det betyder i enkla termer att denna förnybara energipol kommer att motsvara 25 havsbaserade vindkraftsparker. Foto: Energistyrelsen

Trots tidigare skepsis och oro över energiön i Nordsjön är Ørsted nu redo att starta en anbudsrunda om projektet tillsammans med ATP.

ATP och Ørsted kommer tillsammans att förbereda ett anbud för anbudsrundan för att bygga den konstgjorda energiön i Nordsjön, skriver Børsen .

- Vi tror att energiöarna i grunden är en bra idé. Det är en hörnsten för att påskynda havsbaserad vindkraft och kraft-till-x i Danmark, men också för att utnyttja de enorma havsresurser som Danmark har i Nordsjön och hjälpa hela Europa.

- Det spelar en otroligt stark roll för oss. Både för Ørsted och ATP", säger Mads Nipper, VD för Ørsted, till tidningen.

Ørsted ansåg dock tidigare i år att energiön är ett potentiellt "havsvind IC4-fall" och uttryckte oro över de tekniska utmaningarna.

Nipper betonar dock för tidningen att begreppet energiöar är en bra idé och att Ørsted "inte vid något tillfälle argumenterade för att någon form av lösning skulle vara fel".

Varken ATP eller Ørsted kommer att utarbeta planerna eller lägga konkreta siffror för projektet, men det är ändå "en betydande miljardinvestering", betonar initiativtagarna.

Anbudsrundan förväntas bli lanserad under år 2022 och energiön kommer att vara klar i sin första fas senast 2033.

Vindø-konsortiet - PFA, Andel, Pensiondanmark och CIP - har också planer på att delta i budgivningen om energiön i Nordsjön.