Danska hamnar blir det första valet för framtidens energi

Vindkraftverk spelar också en allt viktigare roll för både energi, tillväxt och arbetstillfällen i danska hamnar och branschorganisationen Danske Havne ser fram emot att området fortsätter att växa. Foto: Esbjergs Havn

De danska hamnarna ser stora möjligheter inom havsbaserad vindkraft och Power-to-X-teknik. Men hos landets branschorganisationer krävs det politisk vilja att investera och därmed säkra en dansk topposition.

 Hamnarna i Danmark drar nytta av det faktum att stora saker händer inom energisektorn under kommande år. Hamnar fungerar alltmera som testcenter, leverans- och servicenav.

Vindkraftverk spelar också en allt viktigare roll för både energi, tillväxt och arbetstillfällen i danska hamnar och branschorganisationen Danske Havne ser fram emot att området fortsätter att växa. Enligt branschorganisationen har 25-30 hamnar redan vindkraft som affärsområde, och ännu fler kommer att få den på bara några år.