Norsk minister räknar med starkt motstånd mot havsbaserad vindkraft

Under våren kommer Tina Bru att presentera en rapport för norska Stortinget om långsiktigt värdeskapande utifrån norska energiresurser. Det är här havsvind, både flytande och bottenfast, blir ett av huvudteman. Foto: Creative Commons, kredit: Kjetil Ree

Norges olje- och energiminister Tina Bru varnar för att underskatta motståndet mot storskalig utveckling av havsbaserad vindkraft i landet.

Miljöpartiet i Danmark strävar efter en större expansion av den norska havsvinden, men ministern skyndar sig att varna för underskattning av oppositionens motståndskraft när det gäller uppbyggnaden av vindkraft till havs.

Under våren kommer Tina Bru att presentera en rapport för Stortinget om långsiktigt värdeskapande utifrån norska energiresurser. Det är här havsvind, både flytande och bottenfast, blir ett av huvudteman.

En enkät, som genomfördes nyligen i 101 kommuner i Norge där det anses lämpligt att bygga ut vindkraften visade att 78 kommuner svarade nej till vindkraftsutbyggnad och bara fem ”ja”. Resterande 18 kommuner svarade ”vet inte”, eller så svarade de inte alls.