Nordex tilldelas en vindkraftsorder på 68,4 megawatt i Finland

På utvalda marknader verkar även Nordex-koncernen som projektutvecklare för vindkraftparker. Foto: Nordex

De beställda 12 turbinerna kommer att installeras och anslutas till nätet under 2022.

Ordern utfärdades av energiföretaget Energiequelle och inkluderar 12 turbiner av typ N163/5. X för vindkraftparkerna Takanebacken och Torvenkylä.

Avtalet innehåller också ett 30-årigt serviceavtal.

Nordex-koncernen, som grundades 1985, har en beprövad erfarenhet av lansering av branschledande produkter inom massproduktion av 1 megawatt-turbiner (1995), när företaget först gick in i 2,5 megawatt-klassen (2000) eller lanserade den första 4+ megawatt-klassturbinen, N149/4.04.5, under år 2017.

Nordex nuvarande fokus ligger dock på turbiner i 3 till 5+ megawatt-klassen.

Koncernens omfattande produktportfölj erbjuder individuella lösningar, både för marknader med begränsat utrymme och för regioner med begränsad nätkapacitet.

Vid produktionsanläggningar i Tyskland, Spanien, Brasilien, USA och Indien producerar koncernen Na celler, rotorblad och betongtorn. Företaget har kontor och representationer i mer än 30 länder.