Norska fiskare motsätter sig havsbaserad vindkraft

Norsk vindpark ill havs. Foto: Equinor

Norska fiskare motsätter sig havsbaserad vindkraft

Fiskarnas intresseförening i Norge är orolig på grund av de planerade havsbaserade vindkraftsparkerna. Fiskeföreningen tror att dessa kommer att skapa stora problem för fiskare längs den norska kusten.

Norska fiskare fruktar att vindenergin kommer att utvecklas i norska havet utan nödvändiga och tillräckliga konsekvensbedömningar. Och dessa måste därför förstärkas, låter det från Norsk fiskarförening, skriver nyhetssajten E24 .

- Det finns en risk att en av Norges viktigaste industrier förstörs och att det byggs upp något som vi inte känner till konsekvenserna av, säger Kjell Ingebrigtsen, ledare för Norsk fiskarförening, branschorganisationen för norska kommersiella fiskare.

Han föreslår att en separat Stortingsrapport görs som tittar på konsekvenserna av en storskalig utveckling av havsbaserad vindkraft.

- Norska havsområden är stora, men både bottenfasta och flytande havsbaserade vindkraftverk placeras ofta på grunt vatten av tekniska skäl. Sådana områden är ofta de bästa fiskeområdena och viktiga lekområden för fisken, säger Kjell Ingebrigtsen.

I dag finns det cirka 11 000 fiskare i Norge som fiskar 2,5 miljoner ton fisk varje år, medan cirka 40 000 jobb är beroende av fiskerinäringen.