Maritima investeringsbolag släpper LNG och satsar mer på havsbaserad vind

Fartyg lastas med mineraler. Foto: Fchor

Investeringsföretaget Marine Capital skrotar LNG och avskaffar sina konventionella fartyg för att ”leta” efter havsvindar. De gröna aspekterna är avgörande när det gäller att fånga investerarnas favorit, förklarar VD Tony Foster i en intervju med ShippingWatch.

- LNG har blivit mycket svårare. Det har blivit mer utmanande för institutionella investerare, säger Tony Foster i en intervju med ShippingWatch. 

Det Londonbaserade investeringsbolaget Marine Capital har ändrat kurs och riktar sig nu mot grönare investeringar.

När ShippingWatch senast pratade med Marine Capitals VD Tony Foster i slutet av 2018 pekade han särskilt på LNG-tankfartyg som ett område som kan vara intressant att komma in på.