Vestas vinner polsk order på 56 megawatt

Leverans och idrifttagning av turbinerna planeras starta i Polen under första kvartalet 2022. Foto: Vestas

Vestas har tilldelats ett kontrakt i Polen för turbiner med en total kapacitet på 56 megawatt. Ordern inkluderar ett 20-årigt serviceavtal.

- Avtalet omfattar 16 turbiner av typen V126 på 3.45 megawatt var, meddelade Vestas nyligen.

EU-satsning

Till 2050 vill EU- kommissionen att energin från havsbaserad vindkraft ska 25-faldigas jämfört med i dag.

För närvarande alstrar havsbaserad vindkraft i EU-länderna 12 gigawatt. EU-kommissionen vill öka vindkraften till minst 60 gigawatt, eller 60 miljarder watt, fram till år 2030. Till 2050 – då EU har förbundit sig att vara klimatneutralt – ska vindkraften generera 300 gigawatt. 

–  Strategin ger oss en tydlig riktning och ett stabilt regelverk, som är avgörande för myndigheter, investerare och utvecklare inom den här sektorn, sade EU.s energikommissionär Kadri Simson i ett uttalande.

Förutom vindkraft vill kommissionen öka energinupptaget i från vågor och tidvatten, biodrivmedel från alger och flytande solcellsanläggningar till 40 gigawatt till 2050. I dag alstras endast knappt fyra megawatt, miljoner watt, från sådana källor.

För att nå 2050-målet uppskattar kommissionen att det kommer behövas närmre 800 miljarder euro i investeringar. Pengarna ska främst komma från privata aktörer med även från EU:s coronafond ska medlemsländerna kunna ansöka om stöd.