Ørsteds polska partner får godkännande för två mega-offshore-vindprojekt

Landbaserad vindkraftpark i Moltowa, Polen. Foto: Creative Commons Lic, Kredit: Grzegorz W. Tężycki

Joint venture mellan Ørsted och PGE får godkännande för två vindprojekt till havs i polska vatten.

Ørsteds polska joint venture med PGE har fått två havsbaserade vindprojekt godkända i Polen av de polska myndigheterna, skriver Renews.

De två projekten inkluderar Baltica 2 om 1498 megawatt och Baltica 3 om 1045 megawatt, som kommer att utvecklas, ägas och drivas av det gemensamma företaget.

Den 10 februari tecknade Ørsted ett avtal med polska PGE om att etablera ett 50/50 joint venture för att utveckla, bygga och driva de två havsbaserade vindprojekten i Östersjön.

I det sammanhanget tecknar Ørsted nya aktier som uppgår till 50 procent av det totala aktiekapitalet i PGE: s två havsbaserade vindprojekt Teckningskursen för de nyligen emitterade aktierna i Baltica 2 och 3 uppgick till totalt 657 miljoner danska kronor. Detta konstaterades i tillkännagivandet i februari 2021.