Stort australiensiskt vindprojekt med solkraft och batterier fick grönt ljus

Energikluster i australiensiska öknen. Bilden visar World's End-regionen i södra Australien, en av platserna för Neoens Goyder South Renewable Energy Facility, där det byggs ny lagringskapacitet tillsammans med vind- och solenergi. Fotokredit: Mike Wilson, goodfreephotos

Goyder South Wind-projektet har nu kommit ett steg närmare realiseringen av ett megaprojekt, eftersom de australiska myndigheterna har gett grönt ljus.

Projektet kommer att bestå av upp till 1200 megawatt vind, 600 megawatt sol och upp till 900 megawatt batterikapacitet.

De australiensiska myndigheterna i södra Australien vände tummen upp för projektet.  Och för finansieringen av detta 3 miljarder stora australiensiska Goyder South Wind- projekt.

Dessutom planerar den franska utvecklaren Neoen att bygga upp till 1200 megawatt vindkraft, 600 megawatt sol och inte minst upp till 900 megawatt batterikapacitet. Neoen är redan aktiv vid Hornsdales vindkraftpark Hornsdale Big Battery.