Raseborgs Energi i Finland överväger nya vindkraftinvesteringar i mångmiljonklassen.

Vindkraft i Finland, Foto: Finlands Natur

Raseborgs stads energibolag i Finland har möjlighet att komma med i nya vindkraftparker som byggs uppe i norra Österbotten. Det kan bli frågan om en investering på sju miljoner euro, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Storskalig vindkraft ses i dag som den mest lönsamma formen av elproduktion. Investeringen skulle sitta bra för Raseborgs Energi eftersom bolaget vill öka produktionen av förnybar el.

Vindkraften innehåller också ekonomiska risker. I allra värsta fall kan elmarknadspriserna sjunka när det blåser mycket. Raseborgs Energi vill därför fortsätta analysera riskerna innan beslut fattas, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Vd Frank Hoverfelt vid Raseborgs Energi är ändå försiktigt optimistisk.

- Personligen tror jag för tillfället att de nu aktuella vindkraftsprojekten är och kommer att bli lönsamma, men jag är ändå tveksam om vi ska ta oss an mera risk, kommenterar han per e-post till Yle Västnyland.

Hoverfelt ser de nya stora vindkraftparkerna som en fin möjlighet för det kommunala energiverket i Raseborg.

 Vindkraftandelarna kan tredubblas

Raseborgs Energis andelar i vindkraft genom Katternö Kraft motsvarar redan i nuläget en sammanlagd produktionseffekt på 2,4 megawatt. Med de nya vindkraftparkerna skulle andelarna nästan tredubblas till 6,7 megawatt.

Som jämförelse kan sägas att Raseborgs Energis nya solpark som byggs vid riksväg 25 i Ekenäs kommer ha en maxeffekt på 1 megawatt.