Nordex Group mottog order på 33 megawatt vindkraft från Nederländerna

Startinstallationen av turbinerna är planerad till oktober 2021 och vindkraftparken ska vara klar våren 2022. Foto: Nordex

Nordex-koncernen har säkrat en order på totalt 33 megawatt för en vindkraftpark i Nederländerna. Nordex-koncernen kommer att leverera nio vindkraftverk av typ N117/3600 till vindkraftparken “Den Tol”.

Turbinerna levereras i driftläge 3,675 megawatt. Ordern inkluderar också ett Premium Service-avtal för turbiner som täcker en period på 25 år.

”Den Tol” kommer att byggas i östra Nederländerna, nära Netterden, vid den holländsk-tyska gränsen. Vindkraftparken har utvecklats under många år av en grupp lokala jordbrukare tillsammans med Windunie Development, en holländsk specialist inom utveckling och drift av lokala hållbara energiprojekt.

Turbinerna kommer att installeras i rörformiga 120 meter höga ståltorn. Turbinerna befästas på speciella fundament så att den slutliga navhöjden blir 125 meter. Vid denna höjd ligger de typiska vindhastigheterna för ett europeiskt inland på 6,8 m/ s.

Kunden Den Tol Exploitatie B.V. förväntar sig en årlig avkastning på 9,8 miljoner kilowattimmar per turbin. Anläggningens genomsnittliga förbrukning på ca 15 kilowattimmar per 100 kilometer motsvarar elbehovet för 6500 elbilar per 10 000 kilometer körd sträcka.

Nordex Group

Koncernen har installerat mer än 30 gigawatt vindkraftkapacitet på över 40 marknader. Anläggningarna genererade under 2019 intäkter på 3,3 miljarder EUR. Företaget sysselsätter för närvarande en personalstyrka på mer än 8400 personer.

Den gemensamma tillverkningskapaciteten omfattar fabriker i Tyskland, Spanien, Brasilien, USA, Indien, Argentina och Mexiko. Produktportföljen är inriktad på landturbiner av typ 2.4 och av 5. X MW-klassen, som är skräddarsydda för marknadskraven i länder med begränsat utrymme och regioner med begränsad nätkapacitet.