Europeiska kommissionen stödjer vindparken Thor

Thors vindturbiner ska stå några tiotals kilometer ut till havs utanför Thorsminde i västligaste Danmark. Foto: J.Dresling.

Danmarks budget på 6,5 miljarder DKK för att stödja design, konstruktion och drift av den havsbaserade vindkraftparken Thor har godkänts.

Europeiska kommissionen har gett grönt ljus till stödmodellen för Danmarks framtida havsbaserade vindkraftpark Thor.

I ett meddelande konstaterar kommissionen att den har funnit att stödet "är nödvändigt och har en stimulanseffekt, eftersom Thor-projektet för havsbaserad vind inte skulle kunna förverkligas utan offentligt stöd. Stödet är också proportionellt och begränsat till det minsta som krävs, bestämt genom en konkurrenskraftig auktion."

Vindenergiparken Thor ska kunna försörja 800 000 hushåll med el. Danmark är mitt i upphandlingen av landets hittills största havsbaserade vindkraftprojekt.

- Utbyggnaden av vindkraft till havs är helt central i regeringens ambition om 70 procents minskning av koldioxidutsläppen till 2030" säger klimat- och energiminister Dan Jørgensen enligt ett pressmeddelande.

Upphandlingen är speciell, eftersom budande företag får välja kapacitet i spannet 800–1 000 megawatt och att även kablarna in till land ska ingå i offerten. Det är tänkt att göra projektet så billigt som möjligt per levererad kilowattimme.