Gröna kablar till södra Sveriges största vindkraftpark

Stena Renewables jätteprojekt Vindpark Tvinnesheda, söder om Åseda, ska när det tas i drift hösten 2020 producera cirka 600 GWh el årligen. Foto: Stena Renewable

I de småländska skogarna söder om Åseda håller nu södra Sveriges största vindkraftpark på att uppföras. Reka Kabel och Elektroskandia fick i uppdrag att leverera kablarna till de 47 vindkraftverken i Vindpark Tvinnesheda som färdig kommer att kunna förse motsvarande 125 000 villor med el.

Mitt inne i skogen, strax söder om småländska Åseda, kommer de snart sticka upp bland trädkronorna: 47 stycken 191 meter höga vindkraftverk. Vindpark Tvinnesheda byggs av Veidekke på uppdrag av Stena Renewable och beräknas få en årlig elproduktion på cirka 600 GWh när den tas i drift och ansluts till elnätet hösten 2022. Kostnaden för parken ligger på runt 2,2 miljarder kronor.

Ett betydande och viktigt tillskott av förnybar el i södra Sverige där underskottet av el idag är som störst i landet och elanvändningen hög. På sikt kommer Vindpark Tvinnesheda och övriga vindparker i området att kunna leverera omkring 2 TWh per år, eller ungefär lika mycket el som förbrukas i hela Kronobergs län.

 

bild
150 kilometer kabel grävdes ner i backen på Vindpark Tvinnesheda. Foto: Stena Renewable

 

150 kilometer kabel

De 47 vindkraften är samlade på var sin sida en liten sjö och sammanbundna av ett 44 kilometer långt vägnät. Och inte minst ett vidsträckt nedgrävt 36 kV kabelnät som binder samman de olika vindturbinerna med hjälp av olika uppsamlingspunkter till en transformatorstation som samlar ihop produktionen och ansluter till elnätet.

- Vindkraftverken kan inte stå alltför tätt då skulle de ta vinden från varandra utan behöver spridas ut i området. Och det gjorde ju att det krävdes ordentligt mycket kabel. Runt 150 kilometer kabel ligger nu nedgrävd i marken, arbetet pågick under hela hösten och stod färdigt i december 2020, säger Heinz Elbert, Distriktschef Syd på Reka Kabel.

Bra support viktigt vid krävande projekt

Att dra kabel för en så stor vindkraftpark mitt ute i skogen har sina risker och utmaningar. Här är bra och tät dialog mellan kabelleverantör och installatör helt avgörande för att uppnå bästa resultat och effektivitet i projektet.

- I Tvinnesheda är det både ganska svår terräng med mycket sten och berg och ett stort vägnät att ta hänsyn till när kabeln ska grävas ner. Så det var rätt utmanande. Att exempelvis dra kabel under vägar utan att den skadas är inte så lätt och medför många kritiska moment. Men det gick bra och var det någon detalj de undrade över så ringde de mig och frågade om råd, vilket bara var kul. Supporten är a och o i ett sådant här projekt, säger Heinz Elbert.

 

bild
Foto: Stena Renewable

 

Utbildning på plats

Innan projektet i Tvinnesheda drog igång på allvar höll Elektroskandia och deras representant Victor Philip ett möte där leveransplanen för kablarna bestämdes. Syftet var att göra det så smidigt som möjligt för entreprenören att möta upp med tillräckligt med manskap på arbetsplatsen när lastbilarna med kabeltrummorna kom ut. Efter det följde en utbildningsdag, anordnad av Elektroskandia, om de aktuella kablarna och kabeltillbehören.

När själva bygget drog igång åkte Heinz Elbert själv ut och höll utbildningar på plats i Tvinnesheda.

- Det är jätteroligt att få komma ut i fält och utbilda personal. Jag har jobbat inom elbranschen i över 30 år, utvecklat kabeltillbehör och själv varit installationselektriker så nog lyssnar de på mig när jag kommer ut berättar om kablarnas uppbyggnad och visar hur man skarvar och göra avslut på bästa vis, säger Heinz Elbert.

Lång erfarenhet av vindparker

Vindpark Tvinnesheda är inte det första vindkraftsprojektet Reka Kabel är involverade i, långt därifrån.

- Vi har levererat kablar till vindkraftsprojekt i snart tio år och har nu ett ständigt inflöde av nya kunder. Bland annat tillsammans med Elektroskandia i Sverige. Reka Kabel har också en massa projekt på gång i övriga Norden och i exempelvis Tyskland där vi jobbar med att förse Siemens vindparker med interna kablar. Vindkraft är hett nu! säger Heinz Elbert.

Gröna kablar

I linje med det ökade fokuset på leveranser till vindparker satsar Reka Kabel sedan flera år på att få till en så grön kabeltillverkning som möjligt i sina finska fabriker. Företaget har också förbundit sig att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

- Reka Kabels mål är att bli världens grönaste kabeltillverkare. Vi har jobbat hårt för att få enbart grön el till våra fabriker och idag drivs samtliga helt och hållet av utsläppsfri el. Vi har dessutom installerat solenergianläggningar vid två av fabrikerna och ersatt den vanliga belysningen med LED-lampor i samtliga för att spara el, säger Heinz Elbert.

 

bild
Heinz Elbert, Distriktschef Syd, Reka Kabel.

 

FÖR MER INFORMATION
Heinz Elbert
Distriktschef Syd Infra
Mobil. +46703778020
Email: heinz.elbert@rekakabel.se

Sam Forsbeck
Försäljningschef Sverige
Mob +46705352159
Email: sam.forsbeck@rekakabel.se
Besök hemsidan HÄR!

bild