Vestas lanserar havsbaserat vindkraftverk på 15 megawatt

Turbintillverkaren introducerar en ny offshore-turbinplattform med en rotor på 236 meter. Plattformen kommer att ingå i anbud redan i år och vara klart för installation 2024.

Det var Vestas svar till konkurrenter till sjöss. På dagen för turbintillverkarens årsredovisning tillkännagavs en ny offshore-turbin med en initial kapacitet på 15 megawatt och en rotor på 236 meter.

- Att kunna introducera vår nya havsbaserade vindturbinplattform är en enorm prestation för oss, eftersom den markerar ett stort steg framåt på en mycket viktig resa, säger VD Henrik Andersen.

Måttligt betyg

Ratingsföretaget Moodys, ett av världens största kreditvärderingsinstitut, har tilldelat Vestas det långa Baa1-kreditbetyget på grund av stabila utsikter.

Ratingsföretaget Moodys ger Vestas en bedömning med titeln Baa1 som ett resultat av tillväxt och solid likviditet, vilket indikerar en stabil utsikt för vindkrafttillverkaren. Detta konstateras av Vestas i ett pressmeddelande

- Hållbara tillväxtförväntningar i kombination med den gradvisa expansionen av offshore-segmentet bör stödja fortsatt intäktstillväxt och högre marginalnivåer framöver. Betyget återspeglar Vestas robusta kassagenereringsförmåga, en konservativ finanspolitik som återspeglas i låg finansiell hävstång och en stark likviditetsprofil, är bedömningen från Moodys.

Baa1 är det åttonde högsta betyget i Moodys långsiktiga kreditbetyg. Obligationer klassificerade med Baa1 är föremål för måttlig kreditrisk. De betraktas som medelklass och kan ha vissa spekulativa egenskaper.

- Eftersom efterfrågan på vindenergi fortsätter att växa, strävar Vestas efter att behålla sitt starka ledarskap och en stark balansräkning är nyckeln till att leverera attraktiva lösningar till våra kunder. Med Baa1-betyg säkerställer vi tillgång till attraktiva finansieringskällor och detta ger Vestas möjlighet att diversifiera och optimera sin finansieringsstruktur till förmån för långsiktigt attraktiva villkor, säger Marika Fredriksson, CFO på Vestas.