Tysklands vindkraftsindustri riskerar att förlora viktiga marknadsandelar till kinesiska producenter

Vindpark i tyska Panketal, norr om Berlin i delstaten Brandenburg. Foto: Creative Commons Lic. kredit: Rehman Abubakr

Tyska metallindustriförbundet Nordmetall har varnat för att Tyskland riskerar att förlora stora delar av landets vindkraftsindustri till utländska konkurrenter om den inhemska teknikutvecklingen och andra energiomvandlingsprojekt inte drivs effektivare, rapporterar tidningen Welt am Sonntag.

Nordmetalls chef Folkmar Ukena sade till tidningen att vindkraftindustrin inte får gå samma öde till mötes som Tysklands solenergiindustri, som till stor del gav efter för kinesisk konkurrens under det senaste decenniet.

 - Vi måste snarats förstärka vår vindkraftindustri, sade Ukena och hävdade att överreglering av energimarknaden och frånvaron av kraftöverföringsledningar för transport av vindkraftel från norr till industricentra i söder är bland de största hindren för industrin, skriver tidningen.

Trots att Tyskland har sett en blygsam vändning till det bättre när det gäller vindkraftutbyggnaden på land förra året, efter att den sjönk till den lägsta nivån på två decennier under 2019, har byggnadsnivåerna varit alltför låga.

 Delstaten Niedersachsen, Tysklands största vindkraftstat, tillförde endast 54 nya vindkraftverk under 2019 och 48 stycken under år 2020.

- Det är ett otroligt dåligt resultat, sa Ukena. Men branschföreningens chef kritiserade inte bara lagstiftare. Ukena betonade att även vindkraftföretagen måste förstärka sin handlingskraft.

​​​​​​​- Det verkar som om vi inte kan reagera på rätt sätt när vi ställs inför stark internationell konkurrens, argumenterade Ukena och varnade för att köpa fler och fler delar från Kina bara för att de är billigare än inhemskt producerade komponenter eftersom detta i slutändan kommer skada hela branschen.

 - Detta kommer till slut att leda till att hela företag med hundratals anställda tvingas lägga ner verksamheten.

 Den tyska vindkraftindustrin, som fortfarande är en av de största exportörerna av denna teknik världen över, har gått igenom flera svåra år, vilket har skapat problem för tidigare snabbväxande turbinproducenter och tvingat några, till exempel Senvion, att anmäla ekonomiskt sammanbrott.

Tillsammans med alla de 60 000 personer som var direkt anställda i branschen och de totalt cirka 120 000 personer som indirekt  berördes av vindkraftbranschens ekonomiska aktiviteter, var vindkraftsektorn den absolut viktigaste drivkraften för förnybar energi under 2019.